Före första besöket

Innan vi möts första gången är det viktigt att du som blivande klient identifierar vad det är du vill uppnå.

Det finns en frågeställning som jag hört som jag tycker är riktigt bra när du skall hitta din egen vision för ditt egna liv…. om ingenting kan bli fel i framtiden, imorgon, hur skulle du känna och hur skulle ditt liv se ut?

Kanske mer lycka, frihet, lugn, glädje, sprudlande energi, kärlek, värme, fokus, målmedvetenhet eller något annat?

Du kommer att få några frågeställningar skickade till dig, där du får beskriva ditt problem/din möjlighet. Formulera dig så tydligt du kan, känn efter och ge gärna exempel. De formuleringarna eller dina ord tar du med dig till första sessionen.