Har du värk?

Hypnos kan vara mycket effektivt för att lindra kronisk smärta

Smärta är oftast en signal på att något är fel i vår kropp. Den får oss att uppmärksamma att en skada har inträffat och att det är tid att läka och sköta om oss själva på ett lämpligt sätt.

Känslan av smärta är en upplevelse som har två komponenter. Den fysiska delen och den känslomässiga delen. Dessa ger tillsammans upplevelsen av smärta. Om den ena komponenten försvinner, till exempel om du tar en värktablett så den fysiska smärtan försvinner, så försvinner vanligen även den känslomässiga delen och du kan tänka på annat.

I hypnos har det visat sig effektivt med sessioner på smärta som är ihållande/kronisk och där vi arbetar med den känslomässiga delen av smärtan.

Jag har arbetat med klienter som haft långvarig ryggvärk (mer än 10 år) som också varit förhindrade i sina rörelser på grund av smärtan där värken helt försvunnit och även mycket av stelheten. Det är fantastiskt att få uppleva hur livet och möjligheterna kommer tillbaka efter många år av kronisk smärta.

Om du läser detta och planerar att komma är det är viktigt att du besökt läkare och fått konstaterat att det inte finns någon fysisk bakomliggande orsak till din smärta.